การบริการทางการแพทย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ


ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในกลุ่มอายุต่างๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงในการก่อให้เกิดโรคที่แตกต่างกัน ด้วยโปรแกรมต่างๆ ดังนี้

  • บริการตรวจสุขภาพโปรแกรมรักษ์ชีวิต 
  • บริการตรวจร่างกายเพื่อไปทำงานต่างประเทศ 
  • บริการตรวจร่างกายเข้าทำงานของพนักงานใหม่ 
  • บริการตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน 
  • บริการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง 
  • บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 
  • บริการตรวจสุขภาพพิเศษต่างๆ 
  • บริการฉีดวัคซีน
  •  จัดทำและส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพ 
  • บริการนัดหมาย เตือนนัดล่วงหน้า 

ภายในศูนย์สุขภาพรักษ์ชีวิตจะมีให้บริการที่จัดไว้สำหรับการตรวจร่างกายโดยแพทย์  ตรวจเลือด เอกซเรย์  อัลตราซาวด์    ช่องท้อง  ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจมวลกระดูก ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  ตรวจการได้ยิน  ตรวจวัดสายตา  ตรวจสุขภาพฟัน  เป็นต้น 

ศูนย์สุขภาพรักษ์ชีวิตเปิดให้บริการแก่ผู้รักและดูแลเอาใจใส่สุขภาพทั้งรายบุคคลและบุคลากรขององค์กรต่างๆ มีโปรแกรมการตรวจหลากหลายที่เหมาะสำหรับบุคลากรทุกกลุ่มอายุ บริการโดยทีมวิชาชีพและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากการตรวจคัดกรองโรคต่างๆ แล้วยังให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดี การให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ อีกทั้งยังมีบริการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับเพศและวัยของบุคคลทั่วไปอีกด้วย  

 

เวลาทำการ :

เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 07.00 น. - 18.00 น.

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4163, 9121