การบริการทางการแพทย์

อายุรกรรมโรคเลือด


ให้บริการตรวจและวินิจฉัย รักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบเลือด และตรวจหาสาเหตุของความผิดปกติจากระบบเลือด เช่น ตรวจหาทาลัสซีเมีย, ตรวจหาเรื่องโรคมะเร็งเม็ดเลือด เป็นต้น โดยการวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทางโลหิตวิทยา โดยการวินิจฉัยขั้นสูง

 

>> ตารางแพทย์คลินิกอายุรกรรม <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4123, 4125