การบริการทางการแพทย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด


ให้บริการกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลทางกายภาพบำบัด โดยจะให้บริการตรวจ ดังต่อไปนี้

  • ผู้รับบริการโรคระบบประสาท   ได้แก่   ผู้ป่วย ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวจากอุบัติเหตุสมองหรือไขสันหลังและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
  • ผู้รับบริการระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ได้แก่ กล้ามเนื้ออักเสบ เอ็นอักเสบ หมอนรองกระดูกเคลื่อน กระดูกเสื่อมกดทับเส้นประเสท การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
  • ผู้รับบริการโรคระบบอายุรกรรม ได้แก่ ผู้ป่วย ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวจากโรคทางอายุรกรรมและผู้สูงอายุ เช่น เบาหวาน   และผู้ที่มีปัญหาจากเสมหะคั่งค้างในปอด
  • ผู้รับบริการโรคระบบศัลยกรรม ได้แก่ ผู้ป่วย ที่ได้รับการผ่าตัดและมีภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจ และการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน
  • ผู้รับบริการระบบสูติ - นรีเวช   ได้แก่ การให้คำแนะนำการดูแลตนเอง การบริการร่างกายในสตรีหลังคลอด
  • ผู้รับบริการเด็ก   ได้แก่   ผู้ป่วยทีมีปัญหาเสมหะคั่งค้างในปอด หรือมีพัฒนาการทางกายล่าช้า
  • ผู้รับบริการที่ทดสอบสมรรถภาพปอด จากศูนย์สุขภาพรักษ์ชีวิตและแพทย์ส่งทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรค
  • การบริการรถของโรงพยาบาลรับ - ส่งมาทำกายภาพบำบัด
  • การให้คำปรึกษาสุขภาพทางกายภาพบำบัด แนะนำการปฏิบัติตัวและการออกกำลังกาย

 

เวลาทำการ :

เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. 

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4298 หรือ 081-9715554