การบริการทางการแพทย์

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ


ให้บริการวินิจฉัยรักษา ผ่าตัดโรคทางศัลยกรรม ระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่วที่ไต ท่อไต กรวยไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อทางเดินปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยโรคต่อมลูกหมากโต การผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากโต  การผ่าตัดทำหมันและแก้หมัน และการส่องกล้องสลายนิ่วมีข้อดีคือ ทำให้ลดขนาดแผลในการผ่าตัดเล็กลง ความเจ็บปวดน้อยลงกว่าการผ่าตัดมาก ปริมาณเนื้อไตที่ถูกทำลายน้อยมาก ระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยลง ระยะเวลาในการพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาลน้อยลง เป็นต้น โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน

 

 

 

>> ตารางแพทย์คลินิกศัลยกรรม <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4291,4292