การบริการทางการแพทย์

ศัลยกรรมกระดูก


บริการให้คำปรึกษา  ตรวจสุขภาพกระดูก  ตรวจวินิจฉัยพร้อมวางแผนการรักษาผู้ที่มีปัญหามวลกระดูกและข้อ และปวดกล้ามเนื้อ  รวมถึงการรักษากระดูกหักด้วยการใส่เฝือก  ผ่าตัดดามเหล็ก  การรักษาโรคทางกระดูกโดยการผ่าตัดเปลี่ยน ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม ทั้งสาเหตุข้อเสื่อมตามอายุหรือ เกิดอุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น 

พร้อมส่งเสริมสุขภาพให้คำแนะนำการดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายภายหลังได้รับการผ่าตัด โดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิต  และปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

>> ตารางแพทย์คลินิกศัลยกรรม <<

 

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4123, 4125