การบริการทางการแพทย์

ตา (จักษุ)


ให้บริการตรวจวินิจฉัย ปรึกษา รักษาโรคทางตา เช่น การผ่าตัดรักษาโรคต้อหิน การผ่าตัดต้อเนื้อ การผ่าตัดต้อกระจกด้วยเครื่องสลายต้อกระจก ศัลยกรรมรักษาสายตา เป็นต้น โดยแพทย์ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมขยายเวลาเปิดให้บริการถึง เวลา 20.00 น.

 

เวลาทำการ :

วันอังคาร เวลา 16.00 น. - 18.00 น.
วันพุธ เวลา 17.00 น. - 18.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 น. - 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 12.00 น. - 14.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4291, 4292