การบริการทางการแพทย์

อายุรกรรมโรคระบบการหายใจและภาวะวิฤกต


ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ ตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทุกชนิดและสามารถตรวจพิเศษ เช่น ตรวจสมรรถภาพปอด เพื่อดูการทำงานของปอด โดยทีมพยาบาลวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ รวมถึงการให้บริการฟื้นฟูและให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น

 

>> ตารางแพทย์คลินิกอายุรกรรม <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4123, 4125