การบริการทางการแพทย์

อายุรกรรมโรคระบบการหายใจและภาวะวิฤกต


ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ ตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทุกชนิดและสามารถตรวจพิเศษ เช่น ตรวจสมรรถภาพปอด เพื่อดูการทำงานของปอด โดยทีมพยาบาลวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ รวมถึงการให้บริการฟื้นฟูและให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น

 

เวลาแพทย์ออกตรวจ :

วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1,4,5 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.00 น. - 12.00 น.
วันพุธ เวลา 08.00 น. - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น. - 12.00 น.
เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. - 17.00 น.

 

>> ตารางแพทย์คลินิกอายุรกรรม <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4123, 4125