การบริการทางการแพทย์

กุมารเวชโรคระบบประสาท


ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคระบบประสาท อาทิ ภาวะชักจากไข้ ลมชัก โรคกล้ามเนื้อกระตุก เป็นต้น รวมถึง บริการตรวจพิเศษคลื่นไฟฟ้าสมอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทในเด็ก

 

 

>> ตารางแพทย์คลินิกกุมารเวช <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4148, 4149 หรือ 081-7079805