การบริการทางการแพทย์

กุมารเวชโรคหัวใจ


ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติ เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด อาทิ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากสาเหตุต่างๆ ลิ้นหัวใจอักเสบ รวมถึงบริการตรวจพิเศษ หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หรือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก

 

 

>> ตารางแพทย์คลินิกกุมารเวช <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4148, 4149 หรือ 081-7079805