การบริการทางการแพทย์

กุมารเวชโรคติดเชื้อ


ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อ  และโรคที่ระบาดตามฤดูกาล อาทิ  ไข้หวัดใหญ่ SARS, ไข้เลือดออก, คางทูม อหิวาตกโรค และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น โดยกุมารแพทย์ พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

 

>> ตารางแพทย์คลินิกกุมารเวช <<

 

บอร์โทรติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4148, 4149 หรือ 081-7079805