การบริการทางการแพทย์

กุมารเวชโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม


ห้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม อาทิ ภาวะตัวเตี้ย ภาวะเป็นหนุ่ม- สาวก่อนวัย  เบาหวานในเด็ก ไทรอยด์ในเด็ก เป็นต้น รวมถึงการ  X-ray มือด้านซ้ายเพื่อดูความสูงเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามอายุของเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 

>> ตารางแพทย์คลินิกกุมารเวช <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4148, 4149 หรือ 081-7079805