การบริการทางการแพทย์

กุมารเวชโรคระบบการหายใจ


ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จนถึงระยะเรื้อรัง เช่น รักษาโรคทางเดินหายใจส่วนบน (ไข้หวัด เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ ปอดอักเสบ) รวมถึงการตรวจสภาวะการนอนกรน ซึ่งเป็นสาเหตุการหยุดหายใจ   ขณะหลับด้วยเครื่องมือเฉพาะทางที่ทันสมัย โดยกุมารแพทย์เฉพาะทาง

 

 

>> ตารางแพทย์คลินิกกุมารเวช <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4148, 4149 หรือ 081-7079805