การบริการทางการแพทย์

กุมารเวชทารกแรกเกิด และปริกำเนิด


ให้บริการดูแลทารกที่อาจมีความผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือหลังคลอด และทารกที่คลอดก่อนกำหนด พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ด้านอาหารเสริมและพัฒนาการตามวัย รวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นต้น โดยพยาบาลวิชาชีพ  ที่มีประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมมาเฉพาะในการดูแลเด็กเฉพาะ

 

 

 

>> ตารางแพทย์คลินิกกุมารเวช <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4148, 4149 หรือ 081-7079805