การบริการทางการแพทย์

จิตเวช


ให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยกลุ่มอาการทางจิตเวชด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรมและโรคเฉพาะทาง

เช่น โรคเครียด นอนไม่หลับ ผลกระทบทางด้านจิตประสาทจากการใช้สารเสพติด มีทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้การบำบัดรักษา การช่วยเหลือที่เหมาะสม มีการทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์ความสามารถทางระดับสติปัญญา การวิเคราะห์ทางจิตใจและอารมณ์ มีการประเมินการทำงานของสมองและการทดสอบทางจิตวิทยาอื่นๆ โดยนักจิตวิทยา    

 

เวลาทำการ

วันอังคาร และวันพุธ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4291, 4292