การบริการทางการแพทย์

อายุรกรรมทั่วไป


ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจรด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ทางด้านอายุรกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง

โดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรมที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภาและแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา เช่น โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ, โรคเลือด, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคหัวใจ, โรคไตและโรคข้อและรูมาติซั่ม เป็นต้น

 

>> ตารางแพทย์คลินิกอายุรกรรม <<

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4123, 4125