โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต

โปรแกรมตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิตแบ่งโปรแกรมการตรวจตามช่วงอายุ ตั้งแต่อายุต่ำกว่า 35 ปี, อายุ 35-45 ปี, อายุ 45 ปีขึ้นไป, อายุ 55 ปีขึ้นไป และอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่ประสงค์ต้องการตรวจแบบละเอียด โดยศูนย์ตรวจสุขภาพให้บริการตรวจสุขภาพหัวใจ ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจสุขภาพสำหรับสตรี ตรวจสุขภาพประจำปีขององค์กรและพนักงาน ตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศ ตรวจสุขภาพเข้าทำงานของพนักงานใหม่บริษัทต่างๆ ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต และให้บริการวัคซีน 
 
นอกจากการตรวจคัดกรองโรคต่างๆ แล้วยังให้บริการคำแนะนำในการดูแลตนเอง และครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีอีกด้วย (บริการตรวจวัดความดันโลหิต ฟรี!)
 

 

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ พิเศษเฉพาะทาง