บทความทางการแพทย์
“วันไตโลก” (World Kidney Day)

International Federation of Kidney Foundation และ International Society of Nephrology ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมทุกปี เป็น “วันไตโลก” (World Kidney Day) เพื่อกระตุ้นให้ตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพไต

 

         โรคไตเรื้อรัง เป็นปัญหาสำคัญและเป็นภัยเงียบอย่างหนึ่ง เพราะในระยะเริ่มแรกอาจไม่มีอาการเตือนให้ทราบ จะมีอาการเมื่อไตเสื่อมไปมากแล้ว จากข้อมูลกรมการแพทย์ ปี 2561 พบคนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน โดยเป็นผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายกว่า 100,000 คน ที่ต้องได้รับการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 15-20 ต่อปี ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็จะเกิดโรคแทรกซ้อนถึงเสียชีวิตได้

สาเหตุสำคัญของโรคไตวายเรื้อรัง เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะการบริโภคอาหารรสเค็มจัด หรือมีโซเดียมคลอไรด์สูง เป็นประจำ เช่น อาหารจานด่วน อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป รวมทั้งอาหารนอกบ้านที่ปรุงโดยคำนึงถึงแต่รสชาติแต่ไม่คำนึงถึงสุขภาพผู้บริโภค
 

ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

ใน 1 วันร่างกายไม่ควรรับโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัม หรือเกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา

หากได้รับมากเกินไป ทำให้เสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง เกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา เช่น เส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดสมองแตก และไตวาย

เช็คสัญญาณเตือน...โรคไต

  • บวม หน้าบวม เท้าบวม ใช้นิ้วกดมีรอยบุ๋ม
  •  ปัสสาวะผิดปกติ ปัสสาวะเป็นฟอง เป็นเลือด ปัสสาวะขัด ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
  • ปวดบั้นเอว บริเวณบั้นเอวหรือชายโครงด้านหลัง
  • ความดันโลหิตสูง
  • ซีด/โลหิตจาง ซีดลง เหนื่อยง่าย