บทความทางการแพทย์
วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

 
 
 
10 ธันวาคม "วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ"
 
        โรคมะเร็ง ปัญหาทางสาธารณสุขของทั่วโลก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในประเทศไทย พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่และผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น มีสารก่อมะเร็งมากขึ้นในสิ่งแวดล้อม และมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งมากขึ้น
 
 
        การก่อตัวของโรคมะเร็งจะค่อยเป็นค่อยไปไม่รู้ตัว ดังนั้นผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจสุขภาพ ค้นหาความผิดปกติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากตรวจพบเร็ว โอกาสรักษาหายจะมีสูง ตามสถิติพบว่าผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 1 มีโอกาสหายจากโรคสูงถึง 70-90%
 
        คงไม่สายเกินไปหากเราจะใส่ใจรักษาสุขภาพกันมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง เพราะ “โรคมะเร็ง  ป้องกันได้"