บทความทางการแพทย์
เป้าหมายการควบคุมเบาหวาน

ผู้เป็นเบาหวานหากควบคุมเบาหวานได้ไม่ดี จะเป็นสาเหตุให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายถูกทำลาย เช่น ตา ไต เส้นประสาท หัวใจและหลอดเลือด

1. เป้าหมายของระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อสุขภาพที่ดี

     อาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อ มีผลต่อระดับน้ำตาลทั้งก่อนและหลังอาหาร  ซึ่งจะส่งผลต่อระดับน้ำตาลสะสม

 

 
 
 

2. เป้าหมายของความดันโลหิต

     การวัดความดันโลหิตจะวัดในท่านั่ง หลังจากพักแล้ว 5 นาที เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน
 

 

3. เป้าหมายของระดับไขมันในเลือด

      อาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อ มีผลต่อระดับน้ำตาลทั้งก่อนและหลังอาหาร  ซึ่งจะส่งผลต่อระดับน้ำตาลสะสม
 
 
 
 
 

 

คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลพิษณุเวช
วันจันทร์ พฤหัสฯ เสาร์ อาทิตย์
โทร. 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4123