บทความทางการแพทย์
เตือนระวัง !! 'อาร์เอสวี RSV' เชื้อไวรัสร้ายติดต่อง่ายอันตรายถึงชีวิต

เชื้อไวรัส อาร์เอสวี (RSV: Respiratory Syncytial Virus)

ไวรัสอาร์เอสวี(RSV) สาเหตุของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง ผู้ติดเชื้อร้อยละ 70 มักเกิดอาการปอดบวมและหลอดลมฝอยส่วนปลายอักเสบ พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ในประเทศไทยอาจพบการระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝน หรือช่วงปลายฝนต้นหนาว

 

การติดต่อ

เชื้อ RSV ติดต่อได้ง่าย สามารถติดต่อผ่านสารคัดหลั่งต่างๆ ในร่างกาย เช่น น้ำมูก น้ำลาย ละอองจากการไอ  จาม โดยเฉพาะการติดต่อจากการสัมผัส

 

อาการของโรค

  • * ไวรัสชนิดนี้มีระยะฟักตัวประมาณ 4–6 วันหลังจากได้รับเชื้อ
  • * ในช่วง 2-4 วันแรก อาการป่วยจะคล้ายไข้หวัดธรรมดา เช่น ไข้ ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกใส
  • * หากเป็นมากจะทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวมหรือปอดอักเสบ(ไข้ ไอ หอบ) เด็กจะมีไข้สูง ไอมากขึ้น ร่วมกับมีเสมหะ บางรายไอมากจนอาเจียน หายใจเร็ว หอบเหนื่อย หายใจแรงจนหน้าอกโป่ง หายใจลำบากหรือหายใจมีเสียงวี้ด(wheezing) ซึมลง ตัวเขียว ดื่มนมหรือรับประทานอาหารได้น้อย
  • * ในรายที่อาการหนัก มีโอกาสเสียชีวิตได้เนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลว

 

 

การรักษา

 

ปัจจุบันยังไม่มียารักษาเชื้อไวรัสอาร์เอสวี(RSV) โดยเฉพาะ จะรักษาตามอาการ ได้แก่ การให้ยาลดไข้ ยาแก้ไอละลายเสมหะ ยาขยายหลอดลม อาจต้องใช้ยาพ่นร่วมกับออกซิเจนเพื่อช่วยขยายหลอดลม ถ้าเสมหะมากอาจต้องเคาะปอดและดูดเสมหะ

 

 

การป้องกันโรค

ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ควรหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานที่แออัด สวมเสื้อผ้าหนาๆ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ล้างมือให้เด็กบ่อยๆ ควรแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติไม่ให้เล่นคลุกคลีกันและแยกเครื่องใช้ไม่ให้ปะปนกัน