บทความทางการแพทย์
อย่างไรเรียกว่าเป็นโรคเบาหวาน?

การวินิจฉัยโรคเบาหวาน

หากสงสัยว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ แพทย์จะวินิจฉัยโรค โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

       1.  ตรวจระดับน้ำตาลในพลาสมาหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชม. (Fasting Plasma Glucose : FPG) ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 126 มก./ดล. ในการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง ในต่างวันกัน ให้วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน

    * อดอาหาร หมายถึง การงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ให้พลังงานเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชม.

       2. ผู้ที่มีอาการของโรคเบาหวานชัดเจน คือ หิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อยและมาก น้ำหนักตัวลดลงโดยที่ไม่มีสาเหตุ ตรวจระดับพลาสมากลูโคสเวลาใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร ถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 200 มก./ดล. ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน

       3. การตรวจความทนต่อกลูโคส (75 กรัม Oral Glucose Tolerance Test , OGTT) ถ้าระดับน้ำตาลในพลาสมา หลังดื่มน้ำตาลกลูโคส 75 กรัม เป็นเวลา 2 ชม. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 200 มก./ดล. ให้วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน

       4. การตรวจวัดระดับ A1C ถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 6.5% ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน วิธีนี้ นิยมใช้กันมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะไม่จำเป็นต้องอดอาหาร

 

การเปลผลระดับพลาสมากลูโลส และ A1C เพื่อการวินิฉัย

 

 

 

 

คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลพิษณุเวช

วันจันทร์ พฤหัสฯ เสาร์ อาทิตย์

โทร. 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4123