บทความทางการแพทย์
สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2561

สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2561 

จากรายงานของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 12 มิ.ย 61 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 17,302 ราย มีผู้เสียชีวิต 21 ราย
เข้าหน้าฝนแล้ว ระวังไข้เลือดออกระบาด
 
 
 
ไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue) มีพาหะคือยุงลาย เมื่อฝนตกเกิดน้ำขังทำให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จึงพบมีการระบาดของไข้เลือดออกมากในหน้าฝน ซึ่งไข้เลือดออกสามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัย หากรับการรักษาไม่ทันอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
 
 
  • ไข้เลือดออกไม่ถึงตาย ...หากรู้ตั้งแต่เริ่มต้น
ไข้เลือดออก จะไม่มีอันตรายถึงตาย หากรู้ตั้งแต่เริ่มแรกและได้รับการรักษาทัน หากมีอาการสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เช่น 
มีไข้สูงเฉียบพลัน เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ อาเจียน มีผื่นตามตัว ถ้ามีไข้สูง 2-3 วันไม่หายหรือไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัย ซึ่งหากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะหายได้ภายในไม่กี่วัน
 
 
มาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"
1. เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายอาศัย
2. เก็บขยะและภาชนะต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3. เก็บน้ำโดยใช้ฝาปิดให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่ ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรของลูกน้ำยุงลาย
 
 
เพื่อเป็นการป้องกัน 3 โรค คือ
 
1. โรคไข้เลือดออก
2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
3. ไข้ปวดข้อยุงลาย
 
ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422