บทความทางการแพทย์
โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah Virus)

โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน เกิดจากการสัมผัสมูลสัตว์ และสารคัดหลั่งของ สัตว์พาหะนำโรค คือ ค้างคาวผลไม้ หรือสัตว์อื่นซึ่งได้รับเชื้อมาจากค้างคาวผลไม้ ได้แก่ หมู ม้า แพะ แกะ

อาการ

     เริ่มแรกจะมีอาการคล้ายไข้หวัด อาจมีอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม สมองอักเสบ และอาจเสียชีวิตหากได้รับการรักษาช้า

การติดต่อจากคนสู่คน

                โรคนี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ โดยการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น เลือด หรือน้ำลายของผู้ที่ติดเชื้อ

การป้องกัน

  • ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสกับสัตว์ เนื้อสัตว์หรือซากสัตว์ทุกชนิด
  • รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่เสมอ
  • ไม่รับประทานผลไม้ที่ไม่สะอาดหรือตกอยู่กับพื้น โดยเฉพาะผลไม้ที่มีร่องรอยการกัดแทะ เพราะอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะปนเปื้อนน้ำลายหรือปัสสาวะของค้างคาวผลไม้
  • ห้ามรับประทานเนื้อค้างคาวโดยเด็ดขาด 

 

สถานการณ์ไวรัสนิปาห์ในต่างประเทศ

          ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 16 ราย ผู้ต้องสงสัยและรอผลยืนยันอีก 12 ราย รวมเป็น 28 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 14 ราย โดยการระบาดของโรคนี้พบในประเทศอินเดียและประเทศศรีลังกาเท่านั้น ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยในประเทศอื่น
 

 

สถานการณ์ไวรัสนิปาห์ในประเทศไทย
          จากการรายงานของกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในประเทศไทยแต่อย่างใด

กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อ "ไวรัสนิปาห์" (Nipah) เป็น "โรคติดต่ออันตราย" ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อยกระดับให้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และหากพบผู้ป่วยจะต้องรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง เพื่อทำการสอบสวน พร้อมเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศโดยเฉพาะจากประเทศอินเดีย เพื่อเป็นการควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดในประเทศไทยได้

 

สถิติ : 256 ครั้ง