บทความทางการแพทย์
เบาหวานคืออะไร

เบาหวาน คือ โรคที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ เกิดจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้     ทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้น มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตา โรคของระบบประสาท โรคของหลอดเลือดส่วนปลาย
ถึงแม้เบาหวานจะไม่สามารถรักษาให้หายขาด แต่ก็สามารถควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับปกติได้ หากรู้จักดูแลตนเองและมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
 

เบาหวาน แบ่งเป็น 4 ชนิด คือ
เบาหวานชนิดที่ 1
มักพบในเด็กและผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี เกิดจากการขาดอินซูลิน เนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถหลั่งอินซูลินได้ (อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อน ทำหน้าที่นำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ของร่างกาย เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานในการดำรงชีวิต) 
 
เบาหวานชนิดที่ 2
เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในคนไทย เกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ร่วมกับความบกพร่องในการผลิตอินซูลิน สาเหตุของภาวะดื้ออินซูลิน ได้แก่ พันธุกรรม ความอ้วน ไม่ออกกำลังกาย หากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ร่วมกับมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ก็จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้มากขึ้น
 
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM)
เกิดจากการมีภาวะดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ มีปัจจัยจากรกหรืออื่นๆ และตับอ่อนของมารดาไม่สามารถผลิตอินซูลินให้เพียงพอกับความต้องการได้ โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์นี้มักจะหายไปหลังคลอด
คนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นเบาหวานได้อีกในอนาคต
 
เบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะ
เป็นเบาหวานที่มีสาเหตุชัดเจน เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม โรคของตับอ่อน โรคที่มีเหล็กสะสมมากเกินไปในตับ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ การติดเชื้อ การรับประทานยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ การได้รับสารเคมี ความผิดปกติของฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน หรือโรคเบาหวานที่พบร่วมกับกลุ่มอาการต่างๆ
 
คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลพิษณุเวช 
วันจันทร์ พฤหัสฯ เสาร์ อาทิตย์
โทร. 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4123