บทความทางการแพทย์
เบาหวาน คุณมีความเสี่ยงแค่ไหน ?

การประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน

          การประเมินความเสี่ยงเพื่อตรวจกรองหาผู้ป่วย นอกจากจะช่วยค้นหาผู้ที่มีโอกาสเสี่ยง ที่จะเป็นเบาหวานในอนาคต(ใน 12 ปีข้างหน้า) และให้การป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวานแล้ว ยังช่วยให้ตรวจพบผู้ที่เป็นเบาหวานโดยไม่มีอาการและให้การรักษาแต่เนิ่นๆ ได้อีกด้วย วิธีนี้จะมีประโยชน์สำหรับป้องกันและรักษา โรคเบาหวานในประชากรไทยระดับชุมชน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

           ปัจจัยเสี่ยง    

คะแนนความเสี่ยง

 Diabetes risk score

อายุ

* 34 - 39 ปี

* 40 - 44 ปี 

* 45 - 49 ปี

* ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

 

0

0

1

2

เพศ

* หญิง

* ชาย 

 

0

2

อายุ

* ต่ำกว่า 23 กก./ม.2

* ตั้งแต่ 23 ขึ้นไปแต่ น้อยกว่า 27.5 กก./ม.2

* ตั้งแต่ 27.5 กก./ม.2  ขึ้นไป

 

 

0

3

5

รอบเอว

     * ผู้ชายน้อยกว่า 90 ซม. ผู้หญิงน้อยกว่า 80 ซม.

     * ผู้ชายตั้งแต่ 90 ซม. ขึ้นไป, ผู้หญิงตั้งแต่ 80 ซม. ขึ้นไป

 

 

0

2

ความดันโลหิต

     * ไม่มี

     * มี

 

ประวัติโรคเบาหวานในญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง)

     * ไม่มี

     * มี

 

0

2


0

4

 

การแปลผลคะแนนความเสี่ยงของโรคเบาหวาน และข้อแนะนำ

ผลรวม

คะแนน

ความเสี่ยงต่อ

เบาหวานใน 12 ปี

ระดับ

ความเสี่ยง

โอกาสเกิด

เบาหวาน
ข้อแนะนำ

น้อยกว่า

หรือเท่ากับ 2
น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อย 1/20

- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

- ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

- ตรวจวัดความดันโลหิต

- ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 3 ปี
3-5 ร้อยละ 5-10 ปานกลาง 1/12

- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

- ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

- ตรวจวัดความดันโลหิต

- ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 1-3 ปี
6-8 ร้อยละ 11-20 สูง 1/7

- ควบคุมอาหารและออกกำลังกาย   สม่ำสมอ

- ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

- ตรวจความดันโลหิต

- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

- ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 1-3 ปี
มากกว่า 8

 

มากกว่าร้อยละ

20

สูงมาก 1/3-1/4

- ควบคุมอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

- ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

- ตรวจความดันโลหิต                     

- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

- ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 1 ปี

ที่มา : แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560

คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลพิษณุเวช

วันจันทร์ พฤหัสฯ เสาร์ อาทิตย์

สอบถามเพิ่มเติม PSV Call Center โทร. 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4123