บทความทางการแพทย์
รับมือกับอากาศร้อน…. “ฮีทสโตรก Heat Stroke / โรคลมแดด”

จากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงนี้ ทำให้เกิดฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวกับความร้อนที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากการควบคุมอุณหภูมิเสียไปจนทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส และเกิดความผิดปกติทางระบบประสาท

ใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิด  “โรคฮีทสโตรก”
ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ที่อดนอน ผู้ที่ดื่มเหล้าจัด ผู้ที่ทำงานในสภาพอากาศร้อน และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ อ้วน รวมถึงนักกีฬา และทหารที่เข้ารับการฝึก โดยไม่มีการเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมที่จะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัด
 
สัญญาณเตือนที่สำคัญของฮีทสโตรก
ไม่มีเหงื่อออกแม้อากาศร้อน กระหายน้ำมาก ตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน หายใจเร็ว กล้ามเนื้อเกร็ง ชัก รูม่านตาขยาย มึนงง สับสน ความรู้สึกตัวลดน้อยลง อาจหมดสติ หัวใจเต้นเร็วแต่แผ่วเบา
 
ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและทันเวลา อาจทำให้หัวใจหยุดเต้นและถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งแตกต่างจากอาการเพลียแดดทั่วๆ ไปที่จะมีเหงื่อออกด้วย
 
การช่วยเหลือผู้ที่มีอาการฮีทสโตรก
หลักสำคัญคือ ช่วยเหลือเบื้องต้นให้พ้นอันตราย
  1. พาหลบไปอยู่ในที่ร่มหรือที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก
  2. หาพัดลมมาเป่าเพื่อช่วยในการระบายความร้อนออกจากร่างกาย
  3. ถอดเสื้อแล้วเช็ดตัวด้วยน้ำอุณหภูมิปกติ เพื่อลดอุณหภูมิ

               * จำไว้ว่า ยิ่งลดความร้อนในร่างกายได้เร็วเท่าไร โอกาสรอดยิ่งสูงเท่านั้น

4. นำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

 
วิธีป้องกันโรคฮีทสโตรก
  • ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว
  • หากต้องทำงานหรือออกกำลังกายในที่ร้อน ควรดื่มน้ำชั่วโมงละ 1 ลิตร แม้จะไม่รู้สึกกระหายก็ตาม
  • สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนและป้องกันแสงแดดได้ดี
  • หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดด