บทความทางการแพทย์
หน้าร้อนนี้.....กับโรคที่ต้องระวัง

 
เข้าหน้าร้อนแล้ว ซึ่งอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคอย่างมาก เราจึงควรเพิ่มความระมัดระวังกันมากขึ้นกับโรคต่างๆที่มาพร้อมกับหน้าร้อนนี้
 

* โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) 
เกิดจากการกินอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปโตซัว พยาธิ ทำให้ถ่ายอุจจาระเหลว  ถ่ายเป็นมูกเลือด มีอาการขาดน้ำ สูญเสียเกลือแร่  หากอาการไม่รุนแรงก็สามารถให้การรักษาเบื้องต้นได้เองด้วยการดื่มน้ำเกลือแร่ แต่ไม่แนะนำให้ซื้อยาปฏิชีวนะมาทานเอง ควรปรึกษาแพทย์
 
* โรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) 
เกิดจากกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อบิด เชื้อสแตปฟีโลคอกคัส และเชื้อบาซิลลัส ซึ่งมักทนต่อความร้อน พบบ่อยในอาหารประเภทไส้กรอก กุนเชียง ข้าวผัดต่างๆ อาการของอาหารเป็นพิษ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง มีไข้ ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย อุจจาระร่วง หรือมีการติดเชื้อของอวัยวะอื่น เช่น ข้อกระดูก ถุงน้ำดี หัวใจ ปอด ไต  เยื่อหุ้มสมอง ไปจนถึงโลหิตเป็นพิษ ซึ่งหากเกิดในทารก เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ จะมีโอกาสทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้
 
* โรคบิด (Dysentery) 
เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรืออะมีบา ซึ่งติดต่อจากการกินอาหาร ผักดิบ น้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อ อาการมักจะมีไข้ ปวดท้องแบบปวดเบ่ง ถ่ายอุจจาระบ่อย หรือถ่ายอุจจาระมีมูกหรือมูกปนเลือด
 
* ไข้ไทฟอยด์หรือ ไข้รากสาดน้อย (Typhoid) 
ติดต่อจากอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น ผลิตภัณฑ์จากนม หอย ไข่ เนื้อสัตว์ น้ำ อาการใน สัปดาห์แรกไข้มักไม่สูง อาจมีอาการปวดศีรษะ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีอาการหนาวสั่นได้ ซึมลง และมีอาการเพ้อ
 
* อหิวาตกโรค (Cholera) 
เกิดจากเชื้ออหิวาตกโรค ติดต่อจากอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อ ทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง  อุจจาระเป็นสีน้ำซาวข้าว และมีอาการขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรวดเร็ว เช่น กระหายน้ำ อ่อนเพลีย  ปัสสาวะน้อย ชีพจรเต้นเร็ว อาจเกิดภาวะช็อก หมดสติจากการเสียน้ำ ในบางรายที่มีอาการรุนแรงมากๆ  อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
 
* โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ (Rabies) 
เกิดจากเชื้อพิษสุนัขบ้า หรือ เชื้อไวรัสเรบีส์ (Rabies virus) ที่อยู่ในน้ำลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   เช่น สุนัข แมว ลิง ค้างคาว เป็นต้น
เชื้อเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลบนผิวหนังที่ถูกกัด ข่วน หรือผ่านทางรอยถลอกของแผลที่ถูกน้ำลายสัตว์  หรือผ่านเข้าทางเยื่อเมือกต่างๆ ได้แก่ เยื่อบุตา เยื่อบุจมูก เยื่อบุช่องปาก 
หากถูกกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่หรือน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน ทันที ปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้ายังไม่มียารักษา ผู้ป่วยทุกรายที่มีอาการแสดงมักจะเสียชีวิตภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน ส่วนใหญ่พบการระบาดในฤดูร้อน
 
ควรใช้หลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เพื่อหลีกเลี่ยงโรคต่างๆ ในหน้าร้อนนี้