บทความทางการแพทย์
ไวรัสโรต้า พบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ไวรัสโรต้า คืออะไร? ไวรัสโรต้า เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการท้องร่วงขั้นรุนแรง เดิมมักพบในเด็กอายุ 3 เดือนถึงอายุ 5 ปี แต่แนวโน้มในปัจจุบันเริ่มพบในผู้ใหญ่มากขึ้น

 

อาการ
 
หลังรับเชื้อไวรัสโรต้า 1-2 วัน จะมีอาการอาเจียน ไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส ในช่วงเริ่มแรกจะอาเจียนค่อนข้างรุนแรง วันต่อมาจะมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว อุจจาระมีลักษณะเป็นน้ำ มีกลิ่นคาว และอาจเกิดภาวะร่างกายขาดน้ำขั้นรุนแรง
 
การแพร่เชื้อ
 
เชื้อไวรัสโรต้า มีอยู่ได้ทุกที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างง่าย ติดต่อได้จากการสัมผัสเชื้อที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำดื่ม สิ่งของ โดยเฉพาะของเล่นเด็กเมื่อเด็กสัมผัสและนำมือเข้าปากก็สามารถติดเชื้อได้
 
การป้องกัน
 
สิ่งสำคัญในการป้องกันไวรัสโรต้า คือ การปฏิบัติตัวสร้างสุขนิสัยที่ดี เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงร้อน สุกสะอาด กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ ควรล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร รวมทั้งหลังออกจากห้องน้ำ  โรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กต้องใช้อุปกรณ์ที่แยกจากกัน ไม่ปะปนกัน เพื่อป้องกันภาวะท้องร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า
 
การที่พบในผู้ใหญ่เป็นได้ทั้งจากการปฏิบัติตัวและอาหาร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่มีทั้งร้อน ทั้งหนาว และมีฝนตก มีผลทำให้เชื้อไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงและแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น ควรดูแลร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ รับประทานอาหารที่มีคุณค่า  หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่มีผลเสียต่อร่างกาย  เช่น  ครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่  เพราะจะทำให้เชื้อไวรัสเข้ามากระทบต่อสุขภาพ เกิดภาวะเจ็บป่วยง่ายขึ้น
 
การป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยสูงอีกอย่างหนึ่ง คือ การฉีดวัคซีนโรต้า
 
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์วัคซีน รพ.พิษณุเวช โทร.055-90-9000 ต่อ 4163 ,9121