บทความทางการแพทย์
หลักการยศาสตร์กับการทำงาน

“เคยมีอาการปวดหลัง ปวดคอ หรือปวดข้อมือบ้างหรือไม่” แล้วเคยหาสาเหตุ และแก้ไขหรือยัง หรือทำงานเพลินจนลืม จนทำให้ทน ๆ ไปก่อน ???  ซึ่งเป็นอาการเกิดโรคจากการทำงาน มีการแก้ไขอย่างง่ายโดยใช้หลักด้าน เออโกโนมิค (Ergonomics)  หรือ การยศาสตร์ (อ่านว่า กา ระ ยะ สาด) ควรออกแบบให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้สะดวกแม้ว่าโครงสร้างและรูปร่างของแต่ละคนจะแตกต่างกัน

การจัดอิริยาบถในการนั่งทำงาน

 

 
 
สังเกตภาพด้านบน พร้อมจุดสังเกต A จนถึง G
 
A:   วางหน้าจอคอมให้ห่างประมาณ 1.5 – 2  ฟุต อย่าใกล้เกินไป ปรับขอบบนของจอควรอยู่ในระดับสายตาของเราในการมองจอนั้น ลักษณะที่ดีที่สุดคือ สายตา มองลงล่างเล็กน้อย
 
B:   ควรมีฉากหลังจอคอมที่เป็นพื้นเรียบ สีอ่อน และทึบ ไม่ควรมีภาพสีสันฉูดฉาด เช่น ฉากหลังที่เป็นตาหมากรุกแบบถี่ สีเข้มตัดกัน ฯลฯ
 
C :  ควรใช้แผ่นรองข้อมือ ขณะพิมพ์จะช่วยเรื่องไม่ให้ข้อมือบิดฝืนธรรมชาติมากเกินไป
 
D:   ต้องมีที่พักข้อศอก หรือท่อนแขน และขณะทำงานอยู่ในท่าที่ข้อศอกตั้งฉากกับร่างกาย ขณะพิมพ์ข้อศอกควรวางบนพนักวางแขนของเก้าอี้ แป้นพิมพ์ควรวางบนชั้นวางจะ ทำให้ระดับท่อนแขนกับร่างกายได้ฉากกัน 
***ซึ่งข้อนี้สำคัญเพราะหากนั่งแบบผิดไปนานๆ สักพักจะปวดที่ต้นคอ หัวไหล่ และข้อมืออย่างมาก 
 
E: ขณะนั่ง ท่อนขาควรตั้งฉากกับแนวร่างกาย
 
F: เก้าอี้ที่ใช้ควร เป็นแบบปรับระดับสูงต่ำได้ มีพนักพิงหลังที่แข็งแรง ตั้งฉากได้อยู่ตัว ไม่อ่อนเกินไป
 
G: เท้าต้องสามารถหยั่งถึงพื้นได้ หากเท้าลอย ต้องหาอะไรมารองหนุนเท้า เช่น อาจใช้กล่องหรือโต๊ะเล็กๆ มาหนุน
 
 
ตำแหน่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 
ในการวางเม้าส์ และแป้นพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการปวดข้อมือ เพราะถ้าเราวางในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง อาจจะส่งผลต่อกล้ามเนื้อแขนของเราได้ (carpal tunnel syndrome) ควรวางในตำแหน่งระดับเดียวกับการวางแขนของเรา และอยู่ในท่าที่ไม่บิดข้อมือ
 
 
 
ท่าทางที่ถูกต้อง
 
 
  
 
 
 
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกิจกรรมบำบัด โทร. 055-90-9000 ต่อ 6511