บทความทางการแพทย์
ระวัง 6 โรคมากับภัยหนาว

ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วทำให้มีโรคตามมาหลายชนิด ทุกท่านควรระวังเป็นพิเศษ ทำร่างกายให้อุ่นอยู่เสมอ  สวมเสื้อหนาๆ เวลานอน และหมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ จะได้ไม่เจ็บป่วยง่าย ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ออกมาเตือนถึงโรคที่จะมากับภัยหนาว ซึ่งมีหลักๆ อยู่ 6 ชนิด ที่เราควรจะระวังและหาทางป้องกันไว้บ้าง มีโรคอะไรนั้น ตามมาดูกันเลย

รพ.พิษณุเวช ให้บริการศูนย์วัคซีน ที่ได้รับเลือกให้เปิดบริการเป็นแห่งแรก และแห่งเดียวในเขตภาคเหนือ ซึ่งให้บริการฉีดวัคซีน และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวัคซีน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อต่างๆ ด้วยวัคซีน ในกลุ่มผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง 

และเตรียมพบกับวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่โรงพยาบาลพิษณุเวชมอบความห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน ในงานครบรอบ 35 ปี เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

 

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์วัคซีน รพ.พิษณุเวช โทร. 055-90-9000 ต่อ 9418