ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับวนธารา เฮลท์ รีสอร์ทสปา

more
 • รีสอร์ทเพื่อสุขภาพในเครือ"โรงพยาบาลพิษณุเวช"
  ท่านจะได้พบกับห้องพักท่ามกลางธรรมชาติ อาหารเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย วอล์คแรลลี่ และล่องแก่ง ลำนำ้เข็ก และ กิจกรรมเพื่อสุขภาพต่างๆ ล่องแก่งลำน้ำเข็ก พร้อมทั้งห้องประชุม สัมมนาที่ทันสมัย ท่ามกลางธรรมชาติ...

โปรโมชั่น

more
สูงวัย...แต่ไร้โรค ศัลยกรรมเปลี่ยนข้อเทียม การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า โปรโมชั่นการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร โปรโมชั่นโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย (เกินคุ้ม)
1 2 3 4 5
 • ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

  ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

  โดยความร่วมมือระหว่าง รพ.พิษณุเวช และ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท เพื่อให้การบริการรักษา ผู้มีบุตรยาก มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมี ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง...

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต

  โปรแกรมตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต

  การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีมีความ สำคัญ ทำให้เราทราบภาวะสุขภาพของตนเองว่าสมบูรณ์เพียงใด และหากพบความ ผิดปกติควรรีบหาทำงแก้ไขและรักษาได้...

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

  ศัลยกรรมตกแต่ง

  ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าใครๆ ก็ยากมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม ฉนั้น การ ศัลยกรรมจึงเป็นอีกทาง ที่ช่วยเสริมสร้าง รูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพ ให้ดูดีได้ ...

 • ศูนย์พัฒนาทักษะเด็กเล็ก

  ศูนย์พัฒนาทักษะเด็กเล็ก

  ศูนย์พัฒนาทักษะเด็กก่อนวัยเรียน รับสมัคร ตั้งแต่เด็กอายุ 1-3 ปี โดยมีครูและพยาบาล คอยดูแลอย่างใกล้ชิด โปรแกรมการเรียนการสอนที่ถูกออกแบบโดย ผู้เชี่ยวชาญ...